Renirano

Avy amin'ny taratasy nalefa tamin'ny e-mail. Hello Alefaso azafady, avereno ny Windows OS indray, ary ny antontan-taratasiko ren'ireo programa tao Utorrent dia nanjavona. izany hoe Izy ireo dia eo amin'ilay tabilao, saingy tsy ao anatin'ny fandaharana izy ireo. Tsy ampy ny raki-drakitra noforonina, mampalahelo izany ankehitriny, tsy misy na inona na inona hizarana, hianjera ny sanda. Lazao amiko ny fomba hamerenana azy ireo?

Read More